Ragnhild Sørensen

Født 25 august 1926
Dødsdag 17 februar 2017, Billund