Mogens Jøker Rasmussen

Født 22 juni 1944
Dødsdag 29 januar 2017, Billund