Thony Andersen

Født 6 juni 1935
Dødsdag 9 juli 2017, Karup